Åtgärda sättningar i marken, fort

Marksättning är en sjunkande rörelse i grunden på en byggnad, eller konstruktion. Det beror oftast på förändrade förhållanden i jorden, under markytan. Detta bör åtgärdas så fort som möjligt.

Ibland måste byggnader och småhus få sin grund stärkt, för att kunna klara av att stå kvar rakt och undvika sprickor i fasad. Då kan grundförstärkning och markstabilisering med marktekniska lösningar från Geobear vara rätt. Vad finns det då för orsaker till marksättning? Jo, lite olika. Det kan delas upp i följande:

 

  • Byggnadens grund står på lerjord.
  • Marken under byggnaden har inte komprimerats ordentligt under byggnationen.
  • Vattenskada har försvagat marken och husgrunden.
  • Rörelser har skett på grund av förändrade jordsammansättningar under grunden.
  • Vibrationer och rörelser vid närliggande byggarbetsplatser.
  • Vibrationer från närliggande trafik.
  • Ofärdigt eller bristfälligt arbete med grunden.
  • Förändringar i miljön och omgivningarna.
  • Naturlig nedbrytning av marken under grunden t.ex. torv.
  • Växtlighet som sprider ut sig – ek, vide och poppel suger effektivt fukt ur jorden.

Källa: Geobear.se

Husets grund måste stärkas

I NT.se kan du läsa om hur hus måste stärkas i Norrköping. Det är främst en gammal sekelskiftesbyggnad som måste få sin grund stärkt för att kunna fortleva. Då måste även samtliga hyresgäster vara ute ur huset. Huset som byggdes för länge sedan, är inte byggt på pålar som man bygger hus nu. Det är med andra ord mer sårbart för samtidens utmaningar, vad gäller bland annat förändringar av grundvattnet. När grundvattennivån sjunker förändras nämligen marken under huset, jorden förlorar sin fukt och torkar ut. Det gör att jorden krymper och sjunker ihop, vilket bidrar till marksättningar i husgrunden och sprickor i väggarna på grund av ojämn mark. Fler problem med sättning går att se här.

Ett annat ställe där marksättning orsakas av ett jättebygge, är i småländska Älmhult där ett av de största Ikea-varuhusen finns. Nu vill Ikea bygga ut byggnaden ännu mer, med hela 29 000 kvadratmeter. I fastigheten som byggs ska det vidare skapas 400 arbetsplatser, till år 2020 menar man från ledningen. Men följden av detta är att biltrafiken ökar och att husen runt jättebygget kommer minska i värde. Eftersom det byggs på gammal sjöbotten måste man påla marken, med 20 meter långa betongpålar, i ett antal om 700 stycken. Följden kan bli sättningar i marken och sprickor i husen runtom. Mer om detta här.