Bra och dåligt byggmaterial

Som byggare eller hemmafixare är det viktitg att ha rätt material och bra verktyg. Felaktiga byggnadsmaterial kan orsaka astma och andra åkommor.

 

collycomponents.se hittar du marknadens bredaste sortiment av fästelement som höghållsfast skruv, produkter som förstärker gängor i svaga material, blindnitning, komponenter för att skapa gängor i tunna material samt exapander för avtätning av kanaler med flera. Vad för byggmaterial är inte att rekommendera?

 

Behövs det skarpare regler för byggnadsmaterial?

 

Byggmaterial som kan göra folk sjuka är inte bra. En vanlig inomhusmiljö kan innehålla närmare 500 organiska ämnen från byggprodukter enligt en artikel i NSD. Allergiförbundet anser att det behövs skarpare regler för att skydda människors hälsa eftersom det ofta saknar information till konsumenter om vad byggprodukter faktiskt innehåller.

 

Dessutom är det lättare än man kan tro att få astma av inomhusmiljön, detta om det varit fukt i byggnadsmaterialen:

 

Det räcker med att byggnadsmaterialen en gång varit utsatta för fukt för att det ska finnas en hälsorisk, även om de nu är torra – Allas

 

Cellplaster som byggmaterial kritiserat

 

Ett byggnadsmaterial som ur brandsäkerhetssynpunkt är mindre bra är cellplaster. Det är billigt och lättanvänt men det är också lättantändligt och farligt vid brand. Eftersom isoleringsmaterialet är petroleumbaserat kan det leda till riktigt snabba brandförlopp. Dessvärre är många byggnader i Sverige av detta. Brandskyddsföreningen har under flera år varit starkt kritiska till att cellplaster får användas som byggmaterial. I en artikel i Upsala Nya Tidning får det att läsa om hur det stora huset i London som brann tidigare i år hade isolering av just cellplaster.