Bygg fler hyresrätter

Dagens bostadsmarknad är på hyresvärdarnas och byggföretagens sida, då köer till hyreslägenheter är långa. De som drabbas värst är unga och ensamhushåll som inte kan skaffa eget boende på grund av bristen av hyresbostäder.

I flera årtionden har bostadsbrist blivit allt vanligare i allt fler svenska städer. Både större städer såsom Stockholm och Göteborg har bostadsbrist, men också mindre städer som exempelvis Lund, Linköping, Örebro, Sundsvall och Malmö.

Långa köer

Om politikerna hade prioriterat bostadsfrågan, så hade allt fler lägenheter byggts. Under sjuttiotalet byggdes väldigt mycket lägenheter, men sedan dess har takten på nybyggda lägenheter trappats ner. Det som är positivt med att bygga nya lägenheter är att både människor kommer i arbete och att folk får bostad. Genom att bygga flera nybyggen så ökar antalet lägenheter och allt färre slipper vara bostadslösa eller stå i bostadskö i upp till 10 år. Idag står många människor utan lägenhet och det är ju ett resultat utav för få hyreslägenheter.

Svår bostadsmarknad

Under de senaste åren har bankerna höjt kraven för att låna pengar för bostad som exempelvis en bostadsrätt eller ett hus. De kraven som bankerna har infört är att låntagaren måste ha en handpenning på minst 15 % av lånesumman och att låntagaren har ett amorteringskrav. Det innebär att för många unga och ensamhushåll är det svårt att ta sig in på bostadsmarknaden, då det krävs att stora summor med pengar finns. Det här i kombination med för få hyreslägenheter skapar en situation för unga som gör att de kanske inte kan studera eller arbeta var de vill på grund av att det kanske inte finns bostäder till dem. Det här är endast ett av få exempel på att det finns för få hyreslägenheter ute på marknaden.

Åtråvärda lägenheter

Då byggande av hyresrätter resulterar i att bostadsköer blir kortare och att unga människor exempelvis kan börja studera på en högskoleutbildning, så finns en stor marknad för byggföretagen som är intresserade av att bygga hyreshus. Det viktigaste vid byggande av lägenheter är att skapa en smart planlösning, gärna där sovrum och kök är separat. Det skapar åtråvärda lägenheter, som för hyresbolaget snabbt kommer betalas tillbaka genom betalande hyresgäster.

Varför bygga hyresrätter:

  • Stor bostadsbrist
  • Köer till bostadsköer blir kortare
  • Svårt för unga och ensamhushåll att skaffa andra typer av boenden
  • För hyresbolagen och byggföretagen betalas kostnader tillbaka snabbt av hyresgäster