Byggen och bostadsbrist

Det byggs lite överallt, inte minst i de städer som har stor bostadsbrist – som Stockholm. Ändå känner sig många oroade över bristen på bostad. Allt fler medborgare vill vara med och påverka samhällsbyggandet mer än vad de gör i dag och de yngre känner mindre framtidstro än sina äldre motsvarigheter. Det visar en stor undersökning.

 

Äger du en byggfirma som arbetar på olika platser under året? Då är den bästa lösningen att hyra container som är mobil och skräddarsydd för just ditt arbete och dina verktyg. Det effektiviserar det mesta och gör det enkelt att flytta arbetsplatsen från projekt till projekt. Passar både byggen och de som arbetar med el eller på entreprenad.

 

Det byggs så mycket bostäder att förortens torg hotas eftersom tidigare butiker plötsligt blir bostadsrätter, som det går att läsa om i denna artikel i Dagens Nyheter.

 

Byggs mycket – men bostadsbristen oroar ändå

Det är kanske optimalt i dessa tider med en flyttbar verktygsbod, för det byggs överallt just nu, inte minst i landets huvudstad. I en artikel i Dagens Industri går det till exempel att läsa om hur byggandet av bostäder är rekordhögt i Stockholm, men trots att det byggs i hög takt är stockholmarna generellt sett väldigt oroade över bostadsbristen i staden. Det visar sig till och med att de är mer oroade över bristen på bostad än vad de är över ökad kriminalitet och ökad segregation. Det är byggföretaget NCC som gjort en årlig undersökning där alla de nordiska huvudstäderna kartläggs.

 

Hela åtta av tio stockholmare som svarat på undersökningen säger sig vara oroliga över bostadsbristen och upplever det som ett reellt problem. Dessutom oroar sig tre av fyra för de snabbt stigande boendekostnaderna som kommer på köpet och hur de i framtiden ska ha råd att bo kvar i samma område de bor i, i dagsläget. Det är främst låginkomsttagare som känner av den mest konkurrensutsatta bostadsmarknaden och som har störst oro för bostadsbristen. Mer som kommit fram av undersökningen är att:

  • Yngre känner mindre framtidstro än de äldre
  • Att stockholmsbor och helsingforsbor är mer dystra
  • Att oslobor och köpenhamnbor är mer positiva
  • Att många tror att situationen förbättras om kommuner och byggföretag samarbetar
  • Att medborgarna i de nordiska huvudstäderna vill vara med och påverka mer i utvecklingen av sin stad

 

Mer om detta kan man läsa om här.