Farliga byggmaterial och vikten av byggsäkerhet

Vad många svenskar inte tänker på är att äldre hus och byggnader ofta innehåller farliga byggmaterial. Ska man renovera eller bygga om så kan det innebära stora säkerhetsrisker. Man måste vara medveten om vad som är farligt och ta reda på var i byggnaden dessa material finns.

I Sverige är det främst byggnader som är 20 år eller äldre som är i riskzonen. Då fanns inte samma höga miljökrav eller kunskap om vilka ämnen som är skadliga att utsättas för på sikt. Ofta prioriterades låg kostnad framför byggsäkerhet och det fick allvarliga konsekvenser i hela byggindustrin. Låt oss titta närmare på vilka material som till varje pris bör undvikas.

Vilka byggmaterial är farliga?

Ett av de mest ökända materialen är asbest. Det består av små mineralfibrer som på grund av sitt lilla format kan tränga in i människokroppen. Typexemplet är när asbest blandas med damm och sedan andas in av en boende eller en byggarbetare. Därefter drabbas de av allvarliga lungsjukdomar. Tyvärr har asbest använts flitigt historiskt som bland annat brandskydd och bullerisolering. Forskning har visat att inandning av asbestfibrer kan leda till dödlig cancer.

Vissa träimpregneringsmedel är fyllda av skadliga ämnen. Tidigare användes Pentaklorfenol (PCP) för ytbehandling, eftersom det skyddade bra mot röta och svampväxt. När man upptäckte alla allvarliga hälsoproblem och negativa miljöeffekter förbjöds det helt i slutet av 1970-talet. Ett annat exempel är Kreosot som innehåller massvis av olika ämnen, varav cirka 30 kan leda till cancer.

Hur avgörs vad som är farligt?

Inom EU finns det en kemikalieförordning som heter Reach. Den begränsar användandet av farliga ämnen och tar fram gränsvärden som inte får överstigas. Totalt täcker den in över 30 000 olika kemikalier. I Sverige samarbetar Kemikalieinspektionen med Folkhälsomyndigheten, Boverket och andra aktörer för att ta fram förordningar och riktlinjer för just byggmaterial.

Symptom på att du är utsatt för farliga byggmaterial

Några typiska symptom är hudirritationer, hosta, upprepade infektioner, onormal trötthet, huvudvärk och yrsel. Byggarbetare som river eller renoverar gamla byggnader måste vara extra försiktiga och använda korrekt skyddsutrustning. Vet man att asbest förekommer är det extremt viktigt att inte tumma på säkerheten. Man måste använda rätt andningsskydd och ha rätt utbildning för hur saneringsarbetet ska utföras.