Fördelar med att byta uppvärmningssystem

Värmekostnaden är ofta en stor andel av hushållsbudgeten och det finns stora pengar att tjäna genom att byta till ett nytt uppvärmningssystem.

Värmepumpar använder sig av luften i omgivningen. Genom att installera en värmepump kan värmekostnaden sänkas. Det finns tre olika typer av värmepumpar; luft-luft, luft-vatten och frånluft. Hos 20grader.se hittar du alla typer av värmepumpar och kan på ett enkelt sätt få en kostnadsfri offert som är anpassad efter dina behov och förutsättningar.

Det finns mycket att tänka på för den som vill byta uppvärmningssystem. Installationskostnaden är en viktig fråga, men det gäller att även tänka på den långsiktiga kostnaden och miljöaspekten. Uppvärmning är också en viktig del i samhällets beredskap.

– I år kommer vi också att använda oss av vår nya informationsvagn så att besökarna får möjlighet att prata med oss och ta del av olika typer av material som kan var till hjälp vid olika typer av kriser, berättar Johan Perjons, beredskapssamordnare i Gsgnefs kommun.

Genom att kontakta din kommuns lokala energi- och klimatrådgivare kan du få kostnadsfri rådgivning innan val av uppvärmningssystem görs.

Fördelar med värmepumpar

En stor fördel med luftluftvärmepumpar är att installationskostnaden är låg i jämförelse med t.ex. att installera bergvärme eller jordvärme. Det krävs inte någon borrning och installationen är relativt enkel. En luftvärmepump är därför ett bra komplement till direktverkande el. Luft-vatten och frånluftsvärmepumparna är kompletta värmesystem. Alla värmepumpar har fördelen att de minskar kostnaderna för uppvärmning.

Börja med att fundera igenom hur dina förutsättningar ser ut. Ett stort och dragit hus har andra utmaningar än ett litet och välisolerat. Tänk också på hur stor investering du är beredd på att göra. Kontakta sedan en professionell leverantör av värmepumpar för att få en kostnadsfri offert.